Kalová koncovka čistírna odpadních vod, Skawina

Místo: Skawina, Polsko

Rok: 2012

Zákazník: Vodovody a kanalizace Skawina, Polsko

 Dodávka, montáž a  zprovoznění  2 ks uzavřených  fermantačních nádrží  v rámci  dodávky techologické části v systému navazujícího kalového hospodářství ČOV v Skawině.Průměr nádrží  Ø 12,86 / výška 14,38 m ,  betonová kónické dna,  izolace, potrubní rozvody