Čistírna odpadních vod SOPOT

Místo: Sopot,Bulharsko

Rok: 2000

Zákazník: Město Sopot

ČOV typu HYDROVIT P ,  Kapacita 25 000 Eo