Nádrž na ČOV

Místo: Nigerie

Rok: 2004

Zákazník: Waterleau, Belgie