Zastřešení nádrže nabízí mnoho technologických řešení. Každá zastřešená nádrž musí být nejdříve posouzena z hlediska únosnosti, nádrž se střechou není typová. V případě potřeby je za použití přiměřeného zabezpečení může být smaltovaná nebo ocelová střecha pochůzná.
Plynotěsné střechy musí být zajištěny proti nepřípustnému podtlaku i přetlaku bezpečnostními (nejlépe kapalinovými) pojistkami.

 

OCELOVÁ SAMONOSNÁ NEBO PODEPŘENÁ KRYTÁ TRAPÉZOVÝMI PLECHY NEBO SENDVIČOVÝMI PANELY
Lehká střecha pro nádrže, u nichž není vyžadována plynotěsnost. Sestává z tvarovaných sekčních pozinkovaných plechů, které jsou položeny na konstrukci přenášející zatížení, tato konstrukce je buď samonosná nebo je podepřena sloupy ze dna nádrže. Zahrnuje rovněž revizní střešní otvory.

PLACHTOVÁ STŘECHA KUŽELOVÉHO TVARU
Střecha je tvořena plachtou (textilie pokrytá plastem.) Střecha může mít integrovanou bioplynovou membránu.

PLACHTOVÁ PŘETLAKOVÁ STŘECHA KOPULOVITÉHO TVARU
Střecha může mít integrovanou bioplynovou membránu.

AKRYLÁTOVÁ STŘECHA

HLINÍKOVÉ STŘECHY

PLYNOTĚSNÁ
Smaltovaná střecha je standardním provedením pro nádrže až do rozměru 19,71 m.

SAMONOSNÁ KUŽELOVÁ STŘECHA SE SKLONEM 18°
Střecha je složena ze smaltovaných plechů spojených stejně jako plášť.

SMALTOVANÁ STŘECHA PODEPŘENÁ STŘEDOVÝMI SLOUPY

MEMBRÁNOVÁ SMALTOVANÁ KONKÁVNÍ STŘECHA
Střecha bez jakékoliv vnitřní výztuhy a je určena pro netlakové skladovací nádrže.
U větších průměrů (od 6,8 m) se již plechy ztužují středními prstenci nebo podélnými a příčnými paprsky.