Ocelové smaltované zásobníky pro skladování sypkých hmot, které nevytvářejí klenbu, jsou tvořeny smaltovaným pláštěm a střechou. Spodní část tvoří nosná podpěrná konstrukce s kuželovou ocelovou výsypkou, opatřenou nátěrem.

Do nosné konstrukce může být osazena i smaltovaná šroubovaná výsypka. Ve výsypce jsou umístěny čeřící skříně pro plynulé vyskladňování zásobníku. Nosná konstrukce je podjezdná pro možnost vyskladňování přímo do autocisteren.

Zásobníky je možné sestavit do baterií. Naskladňování se provádí pneumaticky nebo mechanickými dopravníky. Vyskladňování se provádí gravitačně z kuželové výsypky na vyskladňovací dopravník nebo přímo do mobilních cisteren.

Pokud není potřebná podjezdná výška zásobníku, je smaltovaný plášť zásobníku osazen na betonovém základu a výsypka je zavěšena v plášti zásobníku.