Technologie smaltu a nádrží

Smalt

Smaltování je formou protikorozní ochrany kovů. Jeho ochranná funkce spočívá ve vytvoření nepropustné celistvé vrstvy, která izoluje kov od agresivního prostředí. Smaltované nádrže tak  prokazují vysokou odolnost proti klimatickým podmínkám a vysokou chemickou odolnost proti vlivům skladovaných hmot.

Smalt je celistvý, hladký a lesklý povlak křemičitého skla natavený v tenké vrstvě celoplošně a oboustranně na plech. Specifické složení smaltu je upraveno tak, aby výsledné chemické a fyzikální vlastnosti umožnily vytvoření ochranného povlaku na kovu. Smaltovaný povlak je vytvořen postupným nástřikem smaltéřské břečky na plech a vypálením ve speciální průběžné peci při teplotě vyšší než 800°C.

Smaltovaný povrch může být tvořen jednou či více vrstvami. S ohledem na to, že produkty naší společnosti tedy ČOV, BPS a sklady nejrůznější materiálů, vyžadují nejvyšší stupeň antikorozní ochrany, je v našem výrobním programu řazen pouze vysoce kvalitní smalt tvořený dvěma vrstvami. Prioritou společnosti Vítkovice ENVI je poskytovat co nejkvalitnější smaltovaný povrch s nadstandardní životností, u všech námi nabízených produktů. Obě vrstvy jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin. Výrobními postupy společnosti Vítkovice ENVI, odpovídají západoevropským standardům.

Vyrábíme celou škálu smaltovaných povrchů na pleších o různé tloušťce volených přesně podle účelu jejich použití a požadavků zákazníka. V našem sortimentu nabízíme jak vysoce chemicky odolný smalt, tak smalt určený pro styk s pitnou vodou a potravinami, jehož zdravotní nezávadnost a chemická odolnost je deklarována atesty provedenými akreditovanou laboratoří a v průběhu výroby je kontinuálně sledována. Proto můžeme uspokojit požadavky i

K zajištění jakosti vyráběných výrobků má společnost VÍTKOVICE  ENVI a.s. zavedený systém jakosti dle ISO 9001 certifikovaný společností RW TŰV.

  

 Barevnost smaltů – standard

Standardně jsou smaltované nádrže dodávány v barvě zelená RAL 6009. Možná je také barva  bílá RAL 9001, modrá RAL 5013 a hnědá RAL 8017. Na přání zákazníka je možno opatřit povrch nádrže nápisy.

Modrý smaltovaný povrch (smalt modrý – kobaltový) je certifikován pro styk s pitnou vodou .

 

 Smaltované plechy

Plechy pláště jsou vyrobeny ze speciální oceli Kosmalt E 300 T, která je svým chemickým složením a strukturou vhodná pro smaltování. Standardní tloušťka ocelového plechu je 3,00 mm, 4,00 mm, 5,00 mm a 6,00 mmKaždý plech má své vlastní sériové číslo a výsledek zkoušení celistvosti (úplnosti) smaltované vstvy prostřednictvím přístroje PINHOLE (DEZ 4.12) nebo POROSCOPE (DEZ 4.13) a v souladu s normou DIN ISO 2746 (zkouška napětím 1000 V) je uveden v jakostním certifikátu.

 

Tab. ROZMĚRY ZÁKLADNÍHO PLECHU PLÁŠTĚ

 

rozměry zákl. plechu pláště šířka (m) délka (m)
standardní rozměr  plechu pláště – plný plech 1,480 2,755
plný plech (dvojitá řada) 1,480 2,820
plechy s poloviční výškou (poloviční plechy) 0,730 2,755
poloviční plechy (dvojitá řada) 0,730 2,820
plechy s poloviční délkou (krátké plechy) 1,480 1,346

 

Smaltované nádrže

Nadzemní nádrže šroubované ze smaltovaných plechù jsou vyráběny ve společnosti VÍTKOVICE od roku 1966. Díky vysoké kvalitě technologie výroby, bohatým zkušenostem a dobrým referencím vyváží naše společnost VÍTKOVICE ENVI a.s. výrobky a technologie do celého světa.

Vlastnosti smaltovaných nádrží společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s.

 • vynikající antikorozní vlastnosti smaltu
 • bezkonkurenční trvanlivost
 • předpokládaná životnost smaltovaných nádrží je v závislosti  na druhu skladovaného média a způsobu provozování cca 20 – 25 let
 • vysoká otěruvzdornost a chemická odolnost

 

 • vysoká variabilita konstrukčního řešení pláště (průměr, výška, napojení potrubí) a umístění technologických zařízení (čerpadla, míchadla, vytápění…)
 • velmi rychlá výstavba
 • možnost přestavby či přemístění již postavené nádrže
 • jednoduchá a levná demontáž a recyklace po skončení životnosti nebo využití trvalá vizuální kontrola stavu a těsnosti
 • malá zastavěná plocha, nízká hmotnost nádrže
 • snadná doprava nádrže v rozloženém stavu na místo určení
 • zkušenosti s instalacemi po celém světě i v extrémních podmínkách vynikající antikorozní vlastnosti smaltu

Individuálně jsou nádrže řešeny:

 • jestliže je požadováno zastřešení
 • jestliže skladované médium předpokládá zvýšení chemického nebo teplotního zatížení
 • jestliže se předpokládá zatížení sněhem
 • rychlost větru je vìtší než 110 km/hod.
 • umístění nádrže je v seizmicky aktivní oblast

 

 • Dno nádrže

Dno nádrže tvoří nejčastěji železobetonová základová deska. Dno může být také ze svařovaných ocelových plechů nebo ze smaltovaných sešroubovaných plechů. Tvar dna může být plochý nebo kónický. Betonová základová deska se dimenzuje podle lokálních podmínek pro zakládání a je provedena z armovaného vodostavebního betonu nejméně v jakosti C30/37-XA2-Cl0,2-Dmax 22-S1 nebo C35/45-XA3-CI0, 2Dmax22-21, beton pro vodní konstrukce dle ČSN EN 206-1.

 • Požadavky na betonovou základovou desku a betonové dno

Umístění nádrže v terénu, provádění výkopových prací a betonového dna (vyztužení, typ betonu apod.) jsou závazně uvedeny v konstrukčním návrhu, který je vypracován kontrahující projekční společností odběratele nádrže. Příprava základů musí vyhovovat předložené a schválené dokumentaci. Ošetření betonu, způsobu jeho pokládání a konzistence, teplota betonu a atmosféry zvlášť v letním období a během zimy podléhají předpisům, standardům a vyhláškám. Betonová deska musí být vyztužena ocelovou výztuží v souladu s místními podmínkami. Betonování musí být prováděno nepřerušovaně pomocí mokré směsi z betonu o vysoké hustotě.

 •  Betonové dno nádrže

Železobetonová deska, která je přímo ve styku s mediem, je provedena lokálním dodavatelem a není součástí dodávky smaltované nádrže. Těsnění spáry smalt-beton zajišťuje výrobce (VPE) v souladu s dohodnutým způsobem kotvení. Pro ukotvení nádrže k betonovému dnu slouží kotevní úhelník. Kotevní úhelník je přišroubován na spodní horizontální spoj plechů a je připojen k betonovému základu prostřednictvím chemických kotev přímo přes otvory o průměru 20 mm v jeho spodní přírubě, alternativně je možno použít tvarovou vložku.  Pro nádrže od výšky 6 m (4 řady) lze provést kotvení na rovný betonový základ. Nádrže vyšší než 6 m nebo nádrže zatížené seismicitou musí být nadrž kotvena do kruhové drážky v železobetonové základové desce. Po ukotvení do drážky musí být kotevní drážka v základu patřičně zaplněna expansivní betonovou zálivkou, která nepropouští vodu. Utěsnění kotevních detailů se provádí po vystárnutí výplně.

 •  Ocelové dno nádrže

Ocelové svařované dno, které překrývá železobetonou základovou destku, se používá pro nádrže s menšími průměry v oblastech hygienických pásem. Provádění svarů podléhá montážní dokumentaci dodavatele. Ocelové dno a kotevní pásek jsou ochráněny nátěrem. Kontrolní systém a jeho uskutečňování jsou popsány projektantem v jeho konstrukční dokumentaci. Ukotvení pláště u nádrže s ocelovým dnem je provedeno prostřednictvím kotevního pásku, který není opatřen skelným povlakem a který je přišroubován na horizontální spoj první řady nádrže a je přivařen k ocelovému dnu.

 •  Dno ze smaltovaných plechů

Dno je vyrobeno z plechů oboustranně pokrytých skelným povlakem, které překrývají železobetonou základovou desku. Plechy jsou vzájemně sešroubovány a utěsněny trvale průžným tmelem. Ukotvení pláště u nádrže se dnem ze smaltovaných plechů je provedeno chemickými kotvami.

 •  Betonové dno s položenou volnou či kotvenou PE-HD fólifí

Použití dna opatřeného PE-HD fólií je možn jen ve speciálních případech.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • potrubí
 • revizní vstupy
 • míchadla
 • čerpadla a jiné

Možnosti použití