Smalt v umění

 

Opakovaná výtvarná symposia, VÍTKOVICE SMALT ART, se staly exkluzivní platformou pro vytváření nového směru výtvarného umění, technologické kvality v umění. Tato platforma propojuje osobnosti výtvarného umění , které používají novou technologii smaltu. Smalt se stal technologií, která propojuje malířství, sochařství architekturu a design. Tam, kde se obyčejně vyrábějí plechy pro smaltované nádrže, se najednou tvoří netradiční a světově ojedinělá výtvarná díla.  Možnost použití  baremných kombinací smaltů a  velké formáty děl ( cca 4 m3)  přináší  umělcům jediněčnou možnost realizace.

Cílem organizace pravidelných setkání na SMALT ARTu je obohatit kulturní život v Ostravě, přestavit umělce, podpořit mezinárodní spolupráci v zajímavém výtvarném oboru a hlavně vyzkoušet možnosti využití průmyslového smaltu ve Vítkovicích.

Odkazy článků :

VPE ENVI 2

http://smaltart.cz/default/index/index/site/50/lang/cs

http://www.ostravan.cz/21407/smaltovnu-obsadili- spickovi-maliri- a-lubomir- typlt-chvali-bombasticke-vitkovice/

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/obrazy- ze-sympozia- vitkovice-smalt- art-pred- radnici

http://forum24.cz/smalt-art- aneb-co- se-delo- ve-vitkovickych- zelezarnach/

Ukázky uměleckých smaltovaných dotazů