Sila na sypké materiály

V návaznosti na náš program zásobních nádrží realizujeme  výrobní řadu smaltovaných zásobních sil na sypké materiály. Tato sila umožňují přímé napojení do technologického procesu výrob a díky umístění na ocelové konstrukci rovněž konstrukci výsypky s podjezdem pro nákladní vozy.

Díky kvalitnímu smaltovanému plechu sila vydrží agresivní chemické a abrazivní zatížení.

Zemědělství

Skladovány krmné směsi, obiloviny, zrniny, vlhké zrniny, kejda, močůvka, siláž, senáž aj.

Skladování sypkých hmot

V nádržích je skladován vápenec, cement, popílek, dřevní odpad, štěrkopísky, granulované plasty, sůl, saze a jiné. Nádrž je možno provést v podjezdném provedení se závěsnými smaltovanými výsypkami.

Nádrže na sůl a solanku

Nádrže jsou určeny pro skladování soli a solanky pro zimní údržbu silnic a dálnic. Jedná se o kompletní dodávky nádrží včetně veškerých ocelových konstrukcí.

 

 

Ocelové smaltované zásobníky pro skladování sypkých hmot, které nevytvářejí klenbu, jsou tvořeny smaltovaným pláštěm a střechou. Spodní část tvoří nosná podpěrná konstrukce s kuželovou ocelovou výsypkou, opatřenou nátěrem. Do nosné konstrukce může být osazena i smaltovaná šroubovaná výsypka. Ve výsypce jsou umístěny čeřící skříně pro plynulé vyskladňování zásobníku. Nosná konstrukce je podjezdná pro možnost vyskladňování přímo do autocisteren. Zásobníky je možné sestavit do baterií. Naskladňování se provádí pneumaticky nebo mechanickými dopravníky.

V návaznosti na náš program zásobních nádrží jsme pro pohodlí zákazníků a obsluhy připravili výrobní řadu smaltovaných zásobních sil na sypké materiály. Tato sila umožňují přímé napojení do technologického procesu výrob a díky umístění na ocelové konstrukci rovněž konstrukci výsypky s podjezdem pro nákladní vozy.
Díky kvalitnímu smaltovanému plechu sila vydrží agresivní zatížení v podobě soli, chemická stálost smaltu rovněž zaručuje bezpečné skladování potravinářských produktů nebo zemědělských komodit.

Vyskladňování se provádí:

1) gravitačně z kuželové výsypky na vyskladňovací dopravník nebo přímo do mobilních cisteren.
2) pokud není potřebná podjezdná výška zásobníku, je smaltovaný plášť zásobníku osazen na betonovém
3) základu a výsypka je zavěšena v plášti zásobníku.

Nádrže a sila dělíme na:

Sila na kaolín
Sila na sůl a solanku
Sila na cement
Sila na dřevní odpad
Sila na vápenec

I … KOMPRESOR PRO NATLAKOVÁNÍ DOPRAVNÍ CISTERNY / COMPRESSOR FOR PRESSURIZING

OF TRANSPORT CISTERN TANKER

II … DOPRAVNÍ CISTERNA / TRANSPORT CISTERN TANKER

III … SKLADOVACÍ ZÁSOBNÍK / STORAGE HOPPER

IV … DMÝCHADLO PRO PNEUMATICKÉ ČEŘENÍ PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ / BLOWER FOR PNEUMATIC

AERATION DURING DISCHARGING

V … ODBĚR ZE ZÁSOBNÍKU DO AUTOMOBILU K EXPEDICI NEBO DO TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

/ WITHDRAWAL FROM HOPPER TO CISTERN TANKER OR TO TECHNOLOGICAL PROCESSING

 

 

1 … PLÁŠŤ ZÁSOBNÍKU / JACKET OF HOPPER

2 … ZAVĚŠENÁ VÝSYPKA / SUSPENDED DISCHARGE CHUTE

3 … STŘECHA / ROOF

4 … SUCHOVOD S HASICÍ DÝZOU / DRY PIPING WITH EXTINGUISHING NOZZLE

5 … POJISTNÁ KLAPA / SAFETY FLAP

6 … REVIZNÍ VSTUP / REVISION ENTRY

7 … VÝSTUPOVÝ ŽEBŘÍK / ASCENDING LADDER

8 … KRUHOVÉ ZÁBRADLÍ / CIRCULAR RAILING

9 … PLNÍCÍ POTRUBÍ / FILLING PIPING

10… SNÍMAČ VÝŠKY HLADINY / LEVEL HEIGHT SENSOR

11 … PODPĚRNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE / SUPPORTING STEEL STRUCTURE

 

 

I – kompresor pro natlakování dopravní cistery, II – dopravní cisterna, III – skladovací zásobník, IV – dmýchadlo propneumatické čeření při vyprazdňování, V – odběr ze zásobníku do automobilu k expedici nebo do technologického procesu

1 – plášť zásobníku, 2 – zavěšená výsypka, 3 – střecha, 4 – suchovod s hasicí dýzou, 5 – pojistná klapa, 6 – revizní vstup, 7 –výstupový žebřík, 8 –  kruhové zábradlí, 9 – plnící potrubí, 10 – snímač výšky hladiny, 11 – podpěrná ocelová konstrukce

Kajov, Sila na kaolín

SILA NA SŮL, Německo

Zásobník na cement, Horní Bříza