Provzdušňovací systémy pro čistírny odpadních vod

VÍTKOVICE ENVI a.s. je výhradní obchodní zástupce
společnosti OTT Group pro Českou a Slovenskou republiku


Aktivační nádrže největších průmyslových čistíren odpadních vod v Evropě jsou provzdušňovány provzdušňovacím systémem firmy OTT.

 

25 let profesionality v oblasti kvality a efektivity v biologickém čišteňí odpadních vod.
Firma OTT vyvíjí a produkuje vysoce kvalitní provzdušňovací systémy pro komunální a průmyslové čistírny odpadních vod. Zákazníkům z průmyslových provozů, kteří jsou orientováni na kvalitu a efektivnost, nabízíme široké možnosti, jak optimalizovat výkon jejich provzdušňovacích systémů na čistírnách odpadních vod a jak ušetřit energii.

Spolehlivost:

Pro spolehlivý provoz provzdušňovacích systémů v průmyslu využíváme membránu FLEXSIL®, která byla speciálně vyvinuta pro průmysl, splňuje požadavek odolnosti a je tepelně stabilní. Srovnávací testy v průmyslové zóně Höchst z roku 2004 a dlouholetý provoz v dalších průmyslových čistírnách odpadních vod je toho jasným důkazem.

Regulovatelnost:

Široké spektrum využitelnosti, stejně jako rychlý kyslíkový vnos, umožňují použití nejmodernějších regulačních strategií za účelem dosažení požadovaného kyslíkového vnosu.

Pružnost:

Provzdušňovače od firmy OTT je možné v zájmu úspory nákladů instalovat na stávající potrubní systém. K tlakovému provzdušňování je možné volit také provoz s čistým kyslíkem.

Energetická účinnost:

Provzdušňovací systémy OTT jsou navrženy jako energeticky úsporné HE® systémy. To umožňuje dosažení úspory energie ve výši až 10 kWh/EO.

Přívod vzduchu šetrný ke kalu:

Na rozdíl od mechanických provzdušňovačů je u tlakových provzdušňovacích systémů kyslík šetrně vnášen do odpadní vody, čímž nedochází k narušování kalových vloček.

 

Hospodárné řešení pro každou situaci

Vyzdvihovatelné systémy umožňují údržbu za provozu.

Řešení z polypropylenu nebo HCR nerezové oceli pro použití v provozech s vysokým obsahemchloridu.

Před a Po

 

Rychlá, nákladově výhodná přestavba jednoduchou integrací. 

Máte zájem o snížení provozních nákladů a úsporu energie, nebo nevíte, jak dobře Váš provzdušňovací systém v současné době funguje?

Energetická kontrola firmy OTT 

je služba, kterou Vám můžeme nabídnout. Společně identifikujeme všechny relevantní parametry a sestavíme zprávu, ve které identifikujeme potenciál pro úspory a zvýšení efektivnosti. Energetický audit je pro Vás nezávazný, zdarma a může být proveden u všech systémů ,nezávisle na jejich typu nebo výrobci.

Výsledky testů měření kyslíkového vnosu prováděných nezávislými institucemi při plošném
rozložení provzdušňovačů. Podrobné výsledky testů Vám rádi zašleme na vyžádání.

 

Víte, v jakém stavu jsou Vaše membránové provzdušňovače? U firmy OTT můžete nechat zjistit jejich stav. Po předem dojednaném postupu nám zašlete jeden provzdušňovač resp.membránu a my jí podrobíme zkoumání v naší laboratoři.
Energetická kontrola je pro Vás zdarma a může být provedena nezávisle na typu provzdušňovače a jeho výrobci.

Obrat’te se na nás s Vašimi požadavky!