Povrchové ochrany

 

Kontaktní osoba :

Ing. Dubeň Martin  –  Vedoucí úseku NS

martin.duben@vitkovice.cz

tel.  + 420 720 951 056

Povrchová  ochran pro realizaci úprav povrchu konstrukcí a dílů s přednostním užíváním technologie žárového, termického nástřiku.

HLAVNÍ  PŘEDMĚT  ČINNOSTI

 • METALIZACE – žárový nástřik materiálů strojních dílů a zařízení a OK z hlediska korozivní ochrany dle ČSN EN 22 063.
 • SPECIÁLNÍ  ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY – návrhy renovací dílů a zařízení, včetně inovačních postupů s využitím povlaků dle ČSN EN 657
 • PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY – materiálů OK, plechů aj. dle ČSN ISO EN 12944
 • TRYSKÁNÍ – dodaných výrobků a dílů OK  dle ČSN ISO 8501

 

PROVOZNÍ PROSTORY – TRYSKACÍ BOX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozměry 5 x 4 x 16 m
 • Maximální hmotnost   20 tun
 • Technologie
 • – tlakovzdušné tryskaní
 • – abrazivo UKH
 • S klimatizací a odsáváním vzduchu

PROVOZNÍ PROSTORY – METALIZAČNÍ BOX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozměry 5 x 4 x 16 m
 • Maximální hmotnost   20 tun
 • Rozvod plynu z vlastní acetylenové baterie
 • Technologie:      – plamenový nástřik drátem,   – materiály Al, Zn, Zn-Al 85/15
 • Klimatizace s podtlakovým odsáváním vzduchu 30 000 m3 /hod

 

PROSTORY PRO PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

 • Zastřešená plocha před boxy
 • Rozměry cca 20 x 30 m
 • Výroba v souladu s ČSN ISO 12 944
 • Max. rozměry konstrukcí 5 x 4 x 16m
 • Technologie :   – vysokotlaké stříkání NH s vysokým až 100 % obsahem sušiny
 • Omezení klimatickými vlivy
 • Realizace nátěrů jen na letní období

BOX SPECIÁLNÍCH NÁSTŘIKŮ

 • Rozměry 5 x 4 x 8 m
 • Maximální hmotnost   20 tun
 • Tlakovzdušné tryskaní – ruční      pro tryskání za rotace
 • Abrazivo ocelová drť
 • Nástřiky za rotace – soustruh řady SU pro  délky do  4 m
 • S klimatizací a s odsáváním vzduchu

 

 

VÝHODY ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

Povlak lze vytvořit na každý základní materiál – proces probíhá za teploty povrchu do 150°C
Velikost plochy pro nanesení povlaku je v rozsahu od zlomků až po desítky m2
Proces nástřiku je reprodukovatelný se stálým vysokým kvalitativním standardem
Široký rozsah použití – vzájemnou kombinací technologie nástřiku a přídavného materiálu vzniká na povrchu unikátní povlak
Navrhování a konstrukce povlaků splňující odolnosti specifikované zadáním požadavku zákazníka
Žárové nástřiky realizujeme jak ve výrobním provoze, tak montážním způsobem u zákazníka.
Velká škála druhů ochranných povlaků, s různou odolností v oblastech kombinovaného fyzikálního a chemického zatížení povrchu v provozním prostředí.

SYSTÉMY JAKOSTI
Člen GTS EUROPE (Evropské asociace žárových nástřiků)

Produktový certifikát Deutche Bahn AG a
Základem pro stabilní a vysokou jakosti nabízených produktů a služeb jsou samozřejmostí zavedené systém managementu dle standardu: EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001: 2007

TECHNICKÉ MOŽNOSTI

a) druhy materiálu povrchové ochrany
Kovové a nekovové
Kovokeramické
Keramické

b) technologie nástřiku
Plamenem- přídavné materiály /drát,kord,prášek/
Elektrickým obloukem /drát/
Vysokorychlostním HVOF /prášek/
Natavováním – přetavované povlaky /prášek,kord/

MOŽNOSTI VYTVÁŘENÍ POVLAKU DLE FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉHO ZATÍŽENÍ POVRCHU

1. Koroze (atmosférická, průmyslová i oxidační)
Chrání výrobek bariérovým způsobem a současně zachovává definované mechanické vlastnosti povrchu
Materiálové aplikací:
Kovy Zn, Al- , Cu
Slitiny Zn- Al-, Ni-Mo-Al, NiCr, MCrAlY

2. Tepelné zatížení (teplotní odolnost, teplotní izolace, tepelná vodivost)
Povlaky řešeny na bázi žáruvzdorných kovových materiálů v kombinaci s keramickými materiály v teplotním rozsahu 700 – 1300°C
Materiálové aplikace: Slitiny MCrAlY, NiAL-,NiCr
Slitiny tepelně resistentní
Keramika Al2O3-SiO2, Al2O3-MgO, ZrO2

3. Mechanické zatížení (tvrdé, otěruvzdorné)
Účinky jednotlivých typů namáhání se eliminují vytvořením husté, houževnaté a tvrdé vrstvy až 60 HRc na povrchu výrobku v tloušťkách několika desetin milimetru
Materiálové aplikace: Kovy Mo
Karbidy WC–Co, WC-NiCr, Cr2C2-NiCr
Keramika Al2O3-TiO2
Natavované povlaky Ni-Cr-Si-B, Ni-WC, Ni-Cr-Si-B-WC
Stellity Co-Cr-W

4. Tribologické vlastnosti (kluzné, odolné abrazi a erozi)
Povlaky cínových bronzů, molybdenu a nebo kompozitů Ni-grafit výrazně snižují třecí součinitel
Materiálové aplikace: Kompozice bronzy Cu-Sn, Cu-Al, Cu-Zn
Kovy Mo
Cermety Ni-C
Karbidy Cr3C2-NiCr, WC-Co, WC-NiCr
Karbidy Cr3C2-NiCr, WC-Co, WC-NiCr
Natavované slitiny Ni-Cr-Si-B, Ni-WC

5. Elektro zatížení (vodivé, dielektrické, antistatické, elektromagnetické)
Povlaky se specifickými vlastnostmi pro přenos energie na povrch dílu
Termická inzultace kovy Cu
Al-konduktivní

6. Renovační technologie
Obnova funkce dílu,podkročení rozměru při opracování dílu, např. na průměru nebo ploše v případě opotřebení pod dolní mez jmenovitého rozměru (v rozsahu tloušťky od několika desetin milimetru až do několika milimetrů)
Přídavné materiály pro aplikace jsou uvedeny jen v minimálním počtu. Celosvětový sortiment výroby přídavných materiálů nabízí nepřeberné množství alternativního složení legujících prvků a tudíž zvláštní vlastnosti vytvořeného povlaku.

 

 

PŘÍKLADY APLIKACÍ
Teplosměnné plochy v energetice a spalovnách průmyslových odpadů – zvýšená odolnost proti erosivnímu, tepelnému a korozívnímu účinku spalin.
Víka ocelářských pecí a chlazené díly odtahu spalin konvertorů – keramický nástřik teplosměnných ploch na bázi Al2O3 s různým podílem dopantů podle o stupně zatížení. Tepelná ochrana svarových spojů, výrazné snížení tvorby inkrustů, dielektrická bariéra proti el. průrazu v oblasti průchodu elektrod.
Elektrárenské kotle pro hnědé uhlí – aplikace kovového povlaku pro zvýšení odolnosti proti opotřebení abrazí a erozí v cílených místech kotle s největší zátěží. Výsypka, rohy a ohyby trubek, hořáky, sušky a mříže.
Trubky chladnic pláště vysoké pece – tepelná ochrana povrchu trubek keramickým nástřikem proti účinkům roztaveného kovu – zalévání litinou

Tělesa rozdělovačů vsázky VP – kombinovaná ochrana pro zvýšení odvodu tepla chlazené části tělesa, účinkům koroze chladící vodou,ochrana proti erozi na pancéřových deskách rozdělovače.
Ložiskové pánve – nástřik bronzí na ocelovém pouzdře, jako náhrada za celobronzové pouzdro.
Rotor kyslíkového kompresoru – kovový nástřik kuželové části zubové spojky.
Sedla železničních náprav – žárový nástřik sedel náprav materiálem Sprabond-Mo – povrch tvrdý a kluzný, požadavek DB.
Elektromotory – metalická antikorozivní ochrana vnějšího pláště statoru pro přímořské prostředí.

Vagony ČKD – speciální tryskání hliníkového chassis vozů příměstské železniční dopravy na stanovenou drsnost.


Sochy a skulptury – žárový nástřik upravující povrchový design uměleckých děl i pro venkovní prostředí. Povrch věrně imitující kovy a barevných kovů.

Kabelove-nosice

Ukázky našich realizací