VÍTKOVICE ENVI a.s. je výhradní obchodní zástupce
společnosti OTT Group pro Českou a Slovenskou republiku

 

AirRex®: optimální montáž, dlouhá životnost, odolnost proti korozi

Potrubní systém AirRex® jsme vyvinuli na základě našich zkušeností po dobu 30 let v oblasti stavby potrubí pro čistírny odpadních vod.

Při použití moderních skleněnými vlákny vyztužených polypropylenových umělých hmot Vám můžeme dnes nabídnout plastový potrubní systém, který je možné použít jak při teplotách vzduchu do 110°C, tak také ve vysoce korozivních aplikacích.

AirRex® je první modulární plastový potrubní systém, který je možné rychle a bez použití lepidel a jiných pomůcek instalovat do jiných druhů aktivačních nádrží. Objímka AirRex® dovoluje délkové roztažení při současném zajištění vztlaku.

Potrubní systém MAGNUM® je alternativně vybaven 3/4″ vnitřním závitem NPT nebo BSP. Pomocí adaptérů se mohou rychle a bezpečně instalovat OTT MAGNUM® provzdušňovače potrubí, OTT D-Rex® talířové provz- dušňovače a také talířové provzdušňovače jiných výrobců na potrubním systémů AirRex®.

 

 Výhody

+ minimalizované náklady na navržení ve fázi plánování díky standardizovaným součástem

+ rychlá instalace díky spojovacímu konceptu AirRex®

+ vysoká pružnost a rychlé rozšíření kapacity díky prefabrikovaným přípojkám ve vzdálenosti 30 cm

+ dlouhá životnost a odolnost proti korozi díky použití skleněnými vlákny vyztužených polypropylenových umělých hmot

AirRex®: jednoduchá montáž pouze ve 3 krocích

Zhruba 2 m dlouhé moduly AirRex® se dají na zařízení smontovat rychle a bezpečně do větví potrubního vedení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrované připojovací hrdlo na konci každé větvě potrubí dovoluje cenově příznivé připojení kanalizačních potrubí.

 

 

 

 

 

 

 

Přechodové kusy AirRex® jsou k dispozici ve jmenovitých světlostech DN 50 -100. Toto umožňuje jednoduchou integraci do stávajících potrubních systémů.

 

 

 

 

 

 

 

Výhody

+ při montáži není nutné žádné svařování, lepení ani spojkování

+ k dispozici jsou různé připojovací míry pro napojení vedení vzduchu

+ snížené náklady na přepravu a jeřáb na základě kompaktních rozmeřů při balení a nízkých hmotností

+ žádné PVC, díky tomu dlouhá životnost a recyklovatelnost

 

Potrubní systémAirRex®a provzdušňovač OTT MAGNUM®: nákladově příznivá, vysoce efektivní kombinace s dlouhou životností.

OTT provzdušňovací systém s rozdělovači AirRex®

Protrubní systém OTT AirRex®