Pro bioplynové stanice i průmysl dodáváme smaltované plynojemy vlastní konstrukce.

Plynojem je konstruován tak, aby kombinoval výhody pevných a membránových plynojemů.

Smaltovaný nosný skelet plynojemu zajišťuje jeho odolnost proti vnějším vlivům, membrána uvnitř plynojemu naopak ručí za dokonalou plynotěsnost a vyvolání přetlaku plynu pro jeho distribuci.