Nádrže na požární vodu, sprinklery

Ocelové smaltované nádrže je možno s výhodou použit jako stabilní zásobníky požární vody pro sprinklerové systémy. Stavebně jsou řešeny jako samostatně stojící zastřešené nadzemní nádrže válcového tvaru. Stavebnicový způsob konstrukce umožňuje sestavit nádrže od objemu 6 m3 až po nádrž o objemu 4500 m3.
Nádrž tvoří betonové dno vyrobené buď z vodostavebního betonu nebo je opatřeno nepropustnou folií. Plášť je sešroubován se smaltovaných plechů tmelených silikonovým tmelem. Střecha je lehká z vlnitého plechu. Příslušenství tvoří výstupní žebřík na střechu, revizní vstupy, odvětrávací hlavice, hrdla s přírubami a přepadové potrubí. Součásti dodávky může být, dle požadavku zákazníka, kombinace tepelné izolace s elektrickým vytápěním.

Mezi výhody těchto nádrží patří zejména:
– rychlá montáž
– možnost instalace v obtížně přístupných prostorách (např. sklepy)
– trvanlivost povrchové ochrany
– rychlá likvidace v případě zrušení systému
– vícenásobné použití

Naše nádrže uspokojí veškeré požadavky kladené na uskladnění vody pro stabilní hasící systémy.

Konstrukce nádrží je prováděna dle EN standardu, případně dle FM Global standartu.

 

 

Ukázky našich referencí