Nádrže na kejdu a močůvku a odpadní vodu

Skladování kejdy, močůvky a odpadní vody

Smaltované nádrže „VÍTKOVICE” jsou určeny k uskladnění tekutých výkalů od skotu, prasat a odpadních vod, jejichž hustota nepřesahuje 1 060 kg/m3.

Nádrže jsou otevřené bez střechy. Někdy zastřešeny plastovou střechou.
Dno je buď ocelové, svařované, opatřené ochranným nátěrem, nebo betonové, zhotovené z vodostavebního betonu, ve styku s pláštěm utěsněno speciálním těsněním.
Nádrž je opatřena revizním otvorem DN 700, výpustným hrdlem, přepadovým potrubím a výstupním žebříkem s plošinkou pro obsluhu ponorného míchadla.
Plnění nádrží se provádí pomocí kalového čerpadla ocelovým potrubím zaústěným shora do prostoru nádrže.
Homogenizace uskladněného média se provádí ponorným míchadlem.
Maximální hladina je omezena přepadovým potrubím a je signalizována opticky nebo akusticky.
Vyprazdňování nádrže je gravitační do přečerpávací jímky nebo přímo do mobilní cisterny.

 

 

Ukázky našich referencí

BROD PUSTARA, CHORVATSKO

ЧЧЧЧЧ

DUBAI, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

KIETRZ, POLSKO

PRUSINOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA