Smaltované věže pro skladování zrnin

Kuželová výsypka je opatřena zařízením pro aktivní provětrávání vzduchem. Věže je možné sestavit do baterií. Naskladnění se provádí z příjmového objektu dopravníky do kapsového výtahu. Spádovým potrubím padá na dopravník, který naskladňuje jednotlivé věže. Vyskladňování je gravitační z kuželové výsypky na dopravník, který dopraví médium do místa dle požadavku uživatele. Jednotlivé věže jsou vybaveny siloteploměry, hladinoznaky. Dopravníky jsou umístěny na ocelové konstrukci. Alternativně je možno zhotovit věže na rovném betonovém dně. V tabulce jsou uvedeny rozměry věží. Individuálně lze dohodnout i jinou kapacitu. Schéma skladování zrnin v silech „Vítkovice“

 

Skladování sypkých hmot

Smaltované zásobníky pro uskladnění vlhkého kukuřičného zrna. Tyto zásobníky představují moderní systém uskladnění kukuřičného zrna, šetřící životní prostředí a provozní náklady. Plynotěsné provedení zásobníku umožňuje skladování zrna o vlhkosti do 38 % v ochranné atmosféře CO 2. Kukuřičné zrno je bezprostředně po sklizni navezeno pomocí pneumatického dopravníku do zásobníku. Poté dochází k fermentačním procesům, při kterých uniká CO 2 , který kukuřici konzervuje. Součástí systému jsou vyrovnávací vaky, které jsou umístěny mimo zásobník a slouží k regulaci přebytečného plynu CO 2 . Ve dně zásobníku je umístěn šnek, jenž dopravuje uskladněné zrno do krmného systému. Kontinuálním plněním i odběrem se neznehodnocuje povrchová vrstva kukuřice.

Schéma skladování neupraveného zrna kukuřice v plynotěsném zásobníku

1 – svoz kukuřičného zrna od kombajnu, 2 – příjmový koš, 3 – pneumatické plnění zásobníku,

4 – plynotěsný smaltovaný zásobník
a. plášť zásobníku
b. střecha
c. žebřík s plošinou
d. revizní vstup
e. skladovací prostor s konzervačním plynem CO2
5 – zásobní měch s CO2, 6 – regulační ventil pro vyrovávání tlaku CO2 v zásobníku, 7 – vybírací zařízení, 8 – expedice zrna k zpracování na krmivo

 

Ukázky našich referencí