Sklady na kapalná hnojiva DAM, rekonstrukce nádrží

První dodávky smaltovaných nádrží  směřovaly do zemědělského sektoru na nádrže k uskladnění zemědělských komodit, zejména pak zrní a siláže a senáže.  Po několika letech se tato technologie osvědčila jako prakticky jediný ekvivalent, který se technickými parametry vyrovná nákladné nerezi.

Jako obrovský unikát ve světovém měřítku, je vývoj a použití této technologie k velkoobjemovému uskladnění agresivních látek zejména pak kapalných hnojiv. Dodnes jsou tyto sklady provozovány a smaltované nádrže z produkce Vítkovic prokazují své kvality. Důkazem je několik stovek nádrží provozovaných společnostmi skupiny Agrofert.  V posledních letech probíhají revize a generální opravy těchto skladů, jenž byly vybudovány často před 40 lety. Zkušeností z těchto rekonstrukcí znovu potvrzují unikátnost tohoto technického řešení.

Dodáváme sklady kapalných hnojiv dle požadavků zákazníka s automatizací  (řízení procesu automatického výdeje, skladování hnojiv s evidencí , případně míchání různých typů hnojiv) nebo bez.

Typové nádrže pro skladování hnojiv typu DAM :

1000 m3    12 m/7 lubů

820 m3      10,29 m/7 lubů

480 m3        8,56 m/6 lubů

 

Tyto nádrže jsou určeny pro skladování kapalných hnojiv, jejichž hustota nepřesahuje 1 400 kg/m3. Nádrže jsou vybaveny smaltovanou střechou. Dno je ocelové, svařované s ochranným nátěrem.

Ve spodní řadě plechů je umístěn revizní vstup DN 700 a hrdlo pro připojení vypouštěcího potrubí. Dno je opatřeno odkalovacím potrubím. V horní řadě plechů je napojeno přepadové potrubí.

Nádrž je vybavena výstupním žebříkem a obslužnou plošinou. Nádrže pro skladování kapalných hnojiv lze využít s malými změnami také ke skladování nafty, pitné vody a požární vody.

Dno nádrží může být provedeno alternativně betonové z vodostavebního betonu.

 

 

 

 

Schéma skladování kapalných průmyslových hnojiv v nádržích VÍTKOVICE

I – dopravní cisterna, II – stáčecí plocha, III – čerpadlo, IV – skladovací nádrž, V – havarijní vana, VI – sběrná jímka, VII – aplikace hnojiva mobilními cisternami

1- plášť nádrže, 2 – smaltovaná střecha, 3 – ocelové svařované dno s ochranným nátěrem, 4 – plnící potrubí, 5 – odvětrání nádrže, 6 – žebřík s plošinou, 7 – kontrolní otvor, 8 – stavozna, 9 – přepadové potrrubí, 10 – vypouštěcí potrubí, 11 – odkalovací potrubí, 12 – revizní vstup

Ukázky našich referencí

SKLAD NA DAM, DOBRE MIASTO, POLSKO

SKLAD NA DAM, KEDZIERZY-KOZLE, POLSKO

NÁDRŽE NA DAM, KATUSICE, ČR

PŘESTAVBA NÁDRŽÍ NA KEJDU NA NÁDRŽE NA DAM, KRÁLÍKY