Kompletní stavby BPS

Bioplynové stanice s mokrým procesem z produkce společnosti Vítkovice ENVI a.s. vychází z tradičního programu smaltovaných nádrží pro zemědělství. Na vývoji našich produktů smaltovaných nádrží spolupracujeme s předními českými zemědělci již 50 let. Tyto  nádrže se poté pro svou velmi dobrou chemickou i tepelnou odolnost, spolu s unikátními technologiemi z vlastního vývoje, staly základním kamenem námi dodávaných bioplynových stanic. V současnosti navrhujeme a dodáváme komplexní technologické řešení bioplynových stanic pro zemědělství i průmysl do celého světa.

Technologický soubor bioplynové stanice zahrnuje zařízení na akumulaci a přípravu vstupních surovin včetně případné hygienizace, anaerobní reaktory – fermentory pracující na principu mokré fermentace v mezofilní nebo termofilní oblasti teplot, plynové hospodářství s odsiřováním, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla, odvodnění a skladování vyhnilého digestátu.

Smaltované fermentory umožňují vysoký stupeň redukce organického znečištění  tekutých odpadů, vznikajících v zemědělském a komunálním sektoru. Plynotěsné nádrže, opatřené špičkovou povrchovou ochranu na bázi vypáleného smaltu, představují nejlepší řešení ochrany oceli před korozí vlivem tekutých i plynných zplodin fermentace. Přitom konstrukce reaktorů umožňuje řešit míchání obsahu několika způsoby – vestavěným míchadlem, externími čerpadly nebo plynem. Vnitřní výzbroj reaktoru může být přizpůsobena požadavkům optimálního zpracování konkrétního substrátu, kterým je nejčastěji čistírenský směsný kal, exkrementy hospodářských zvířat nebo odpadní vody z farmaceutického a potravinářského průmyslu. Fermentory jsou dodávány jednotlivě nebo v technologickém souboru bioplynové stanice na klíč. Nejprogresivnější řešení představují smaltované reaktory s nasedlaným membránovým plynojemem. K doprovodným zařízením patří i samostatné beztlaké plynojemy s vakem zabudovaným v odlehčené smaltované nádrži až do objemu 5000 m3. Smaltované nádrže se zastřešením pevnou nebo textilní pachotěsnou střechou jsou dále využívány jako vstupní jímky a skladovací nádrže vyhnilého digestátu.

VÍTKOVICE. mají dlouholeté zkušenosti a vlastní know-how při realizaci celých bioplynových stanic, jednotlivých reaktorů nebo nádrží a dílčích technologických celků, které jsou výsledkem spolupráce s předními zemědělskými a vodohospodářskými odborníky.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍNOSY BIOPLYNOVÉ STANICE

 • – stabilizace exkrementů hospodářských zvířat a snížení zápachu
 • – energetické využití organických odpadů
 • – ekologická výroba elektrické a tepelné energie
 • – snížení energetických výdajů podniku a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu
 • – výroba kvalitního organického hnojiva
 • – uzavřený cyklus zlepšení úrodnosti půdy
 • – snížení závislosti na fosilních palivech a redukce skleníkových plynů
 • – rozšíření činností a zdrojů příjmů pro zemědělce a venkov
 • – zvýšení konkurenceschopnosti a stabilizace zemědělství

– zvýšení energetické soběstačnosti státu

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

 • – bezplatné poradenství a návrh řešení
 • – vlastní projekční a konstrukční činnost vlastní know-how
 • – vlastní výroba
 • – dodavatelské a realizační práce
 • – záruční a pozáruční servis

FUNKČNÍ SCHÉMA BIOPLYNOVÉ STANICE (BPS)

Odsíření

Abychom zaručili dlouhou životnost plynových motorů, má každý fermentor vlastní biologické odsiřování na principu dávkování vzduchu do plynového prostoru fermentoru. Tento jednoduchý přírodní způsob zaručí stabilní provoz odsíření bez dalších provozních nákladů. Podle přání zákazníka může být použit jiný způsob biologického nebo chemického odsiřování bioplynu.

Měření a regulace

Naše bioplynové stanice jsou řízeny automatizovaným systémem řízení technologického procesu. Obsluha tak reguluje proces prostřednictvím vizualizačního programu z dispečerského pracoviště. Na monitoru jsou zobrazovány aktuální naměřené hodnoty, signalizovány poruchové stavy, přijímána alarmová hlášení a také lze zobrazit archivovaná data o provozu. V neposlední řadě toto řízení umožňuje i dálkový přístup pro účinné a rychlé řešení poruch.

 

Plynojemy

Bioplynové stanice mohou být snadno doplněny o smaltované plynojemy vlastní konstrukce. Plynojem je konstruován tak, aby kombinoval výhody pevných a membránových plynojemů. Smaltovaný nosný skelet plynojemu zajišťuje jeho odolnost proti vnějším vlivům, membrána uvnitř plynojemu naopak ručí za dokonalou plynotěsnost a vyvolání přetlaku plynu pro jeho distribuci.

 

Naše největší reference :

Bioplynová stanice Pustějov

Bioplynová stanice v Pustějově patří do skupiny námi dodávaných zemědělských bioplynových stanic. Pro stanici byly zvoleny fermentory s pevnou smaltovanou střechou umožňující práci s vyšším tlakem plynu. Stanice je zásobena hovězí a vepřovou kejdou s přídavkem kukuřičné siláže, řepných řízků a travní senáže v množství 130 m3/d a sušině dávky 10-12 %. Vstupní substrát se při fermentaci zahřeje až na 40 °C po dobu 30 dní. Vznikající plyn je využíván pro výrobu elektrické energie ve čtyřech kogeneračních jednotkách s celkovým elektrickým výkonem 680 kW. Tepelná energie je využívána na ohřev fermentorů a přilehlých kravínů.

Bioplynová stanice Piasczyna

Bioplynová stanice Piasczyna využívá naše mnohaleté zkušenosti z výstavby a provozování bioplynových stanic a spojuje je v unikátní technologii průmyslové bioplynové stanice. Pro tuto bioplynovou stanici byly zvoleny fermentory se  střechou v podobě nasedlaného plynojemu, který zaručuje účinnou akumulaci velkého množství vyvíjeného plynu. Bioplynová stanice je instalována jako součást technologie lihovaru a tvoří s ním uzavřený funkční celek. Stanice tak zpracovává téměř čistou vsázku odpadních lihovarnických výpalků o vysoké kyselosti s malým přídavkem kukuřičné siláže. Výsledná sušina vsázky tak dosahuje pouhých 8 %. Substrát je ve stanici zpracováván asi 30 dní.

Výsledný výkon stanice dosahuje 2000 kW elektrické energie a 2500 kW tepla, které je využíváno pro tepelné hospodářství lihovaru. Vlastní zdroj energie a způsob zpracování lihovarského odpadu zaručuje snížení provozních nákladů lihovaru a výrazné zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.

BPS PUSTĚJOV, ČR

Základním prvkem bioplynové stanice Pustějov jsou dva fermentory ze smaltovaných plechů, každý o pracovním objemu 2100 m3. Na každém fermentoru je speciální ocelová šroubovaná střecha s membránovým plynojemem o celkovém objemu 700 m3.

Parametry bioplynové stanice:

–           Kofermentace hovězí a vepřové kejdy s přídavkem vedlejších produktů živočišného a rostlinného původu v množství 130 m3/d o sušině navážky do 12%.

–           Mezofilní fermentace při 40 °C

 •  Výroba elektrické energie na čtyřech kogeneračních jednotkách (celkový el. výkon 680 kW) s časovým využitím 95 % chodu na plný výkon.
 • Roční produkce el. energie více než 4 772 MWh
 •  Roční produkce tepelné energie více než 21 135 GJ.
 •  Předpokládané využití odpadního tepla k sušení produktů rostlinné výroby a vytápění obecních domů v obci Pustějov.

 

BPS PIASCZYNA, POLSKO

Bioplynová stanice Piasczyna využívá naše mnohaleté zkušenosti z výstavby a provozování bioplynových stanic a spojuje je v unikátní technologii průmyslové bioplynové stanice. Pro tuto bioplynovou stanici byly zvoleny fermentory se  střechou v podobě nasedlaného plynojemu, který zaručuje účinnou akumulaci velkého množství vyvíjeného plynu. Bioplynová stanice je instalována jako součást technologie lihovaru a tvoří s ním uzavřený funkční celek. Stanice tak zpracovává téměř čistou vsázku odpadních lihovarnických výpalků o vysoké kyselosti s malým přídavkem kukuřičné siláže. Výsledná sušina vsázky tak dosahuje pouhých 8 %. Substrát je ve stanici zpracováván asi 30 dní.

Výsledný výkon stanice dosahuje 2000 kW elektrické energie a 2500 kW tepla, které je využíváno pro tepelné hospodářství lihovaru. Vlastní zdroj energie a způsob zpracování lihovarského odpadu zaručuje snížení provozních nákladů lihovaru a výrazné zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.

BPS GU AN, ČÍNA

BPS PRZEMYSL ,POLSKO

BPS SAIFEIYA, ČÍNA

BPS KLOKOČOV, ČR

BPS TANEX, VLADISLAV, ČR

BPS Ultzama, Španělsko