Kalové hospodářství

Na základě našich zkušeností Vám můžeme nabídnout nejrůznější variace řešení kalového hospodářství pro Vaši ČOV.

Kalojem
Slouží k dlouhodobému skladování kalu a umožňuje jeho anaerobní kryofilní stabilizaci.

Aerobní stabilizace kalu vzdušným kyslíkem
Aerobní stabilizace kalu s dobou zdržení přes 30 dní je optimálním řešením pro malé ČOV. Aerobní stabilizace zajistí dobrou odvodnitelnost čistírenského kalu při mechanickém odvodnění.

Aerobní stabilizace kalu čistým kyslíkem
Aerobní technologie stabilizace se současnou hygienizací přebytečného kalu ze všech typů moderních biologických čistíren odpadních vod. Umožňuje splnit nejpřísnější hygienické požadavky platné legislativy v ČR a EU. Přebytečný kal z biologického čištění je zpracován kombinaci aerobní stabilizace vzduchem a autotermní aerobní termofilní stabilizace při teplotách nad 55 °C, s využitím čistého kyslíku.

Anaerobní stabilizace kalu s produkcí bioplynu
Na základě vyhnívacích nádrží vlastí produkce, dodáváme kompletní technologické řešení anaerobní stabilizace kalu v mezofilní i termofilní oblasti. Produkce bioplynu a jeho následné spalování v kogeneračních jednotkách tak příznivě ovlivňuje energetickou bilanci čistírny a vede k výrazným energetickým úsporám. Množství produkovaného vyhnilého kalu výrazně snižuje svůj objem a je snadno mechanicky odvodnitelný.

Mechanické odvodnění
V návaznosti na technologii stabilizace kalu, nabízíme rovněž návrhy a dodávky technologických linek pro mechanické odvodnění kalu na bázi odstředivek, kalolisů nebo pásových lisů.

Hygienizace kalu
Odvodněný kal bývá z důvodu splnění platné legislativy ČR a EU nutné hygienicky zabezpečit. Pro zajištění splnění hygienických podmínek, nabízíme v našich technologických linkách možnost hygienizace vápněním nebo vysušením kalu v sušičkách. Vysušený kal je poté možno peletovat a s výhodou spalovat ve spalovnách jako cenný energetický materiál.

Kalová koncovka SKAWINA, Polsko

ŠTĚTÍN, POLSKO

PRZEMYSL, POLSKO

Certifikáty

Filtrovat podle jazyka
Vše
cz
en
ge
pl
r