Čistírna s výkonem 500 – 2000 ekvivalentních obyvatel.

Pracovní prostor čistírny je tvořen jedinou nadzemní smaltovanou nádrží s diskontinuálním procesem čištění. Tato nádrž plní díky automatickému řízení funkci aktivační i dosazovací nádrže. Automatický systém umožňuje reagovat v širokém rozmezí na změny látkového a hydraulického zatížení. Funkčnost čistírny je tak zaručena již při 30 % nátoku. Použitá technologie čištění aktivovaným kalem zaručuje vysoký a stabilní efekt odbourání znečištění. Střídání provzdušňování a prostého míchání zajistí nízké zbytkové znečištění BSK5 a N – NH4 ve vyčištěné vodě. Jemnobublinný provzdušňovací systém s regulací výkonu výrazně snižuje provozní náklady a omezuje pachy. To spolu s dmychadlem s nízkou hlučností umožňuje výstavbu čistírny v blízkosti občanské zástavby.

LITVA - SALANTAI

Pracovní prostor čistírny je tvořen jedinou nadzemní smaltovanou nádrží s diskontinuálním procesem čištění. Tato nádrž plní díky automatickému řízení funkci aktivační i dosazovací nádrže.

LITVA - VYDMANTAI

NORSKO - EIDSFOS

RUSKO - JAROSLAVSKO

Certifikáty

Filtrovat podle jazyka
Vše
cz
en
ge
pl
r