ČOV HYDROVIT® P

ČOV s výkonem 1 500 až 100 000 ekvivalentních obyvatel a větší. 

Konstrukce ČOV je vždy řešena na míru dle požadavků zákazníka.

Charakteristickým znakem čistírny je biologická dvojnádrž tvořená soustředně uspořádanou aktivační a dosazovací nádrží. Aktivační nádrž může být pro odstranění dusíku technologicky sestavena v podobě předřazené denitrifikace (D-N) nebo s regenerací kalu (R-D-N). Pro provzdušnění nádrže je využita počítačově řízená jemnobublinná aerace, která zaručuje vysokou účinnost a nízké provozní náklady. Kalové hospodářství těchto čistíren může být podle velikosti řešeno aerobní stabilizací kalu v samostatných kalových nádržích nebo anaerobní stabilizací kalu s následným využitím bioplynu. ČOV je tak doplněna o vyhnívací nádrže vlastní produkce.

ČOV typu HYDROVIT® P je určena nejen pro potřeby čištění splaškových odpadních vod, ale najde upla tnění i při čištění odpadních vod z jatek, pivovarů, mlékáren, cukrovarů, konzerváren, moštáren a jiných druhů znečištění v potravinářském průmyslu.

Babice, ČR

Bulharsko - Jablanica

Bulharsko- Panagjuriště

Bulharsko - Knezha

Bulharsko - Pirdop

Bulharsko - Sopot

Libye , Biwater Omar, Zaniat

Certifikáty

Filtrovat podle jazyka
Vše
cz
en
ge
pl
r