Anaerobní reaktory (fermentory) umožňují vysoký stupeň redukce organického znečištění při čištění koncentrovaných tekutých odpadů. Plynotěsné nádrže ze smaltovaných plechů představují špičkovou povrchovou ochranu před korozí vlivem tekutých i plynných zplodin fermentace. Jsou vhodné pro studené i vyhřívané reaktory s pracovní teplotou do 60°C. Konstrukce reaktoru umožňuje řešit míchání obsahu vestavěným míchadlem, externími čerpadly nebo plynem. Rovněž vnitřní výzbroj reaktoru může být přizpůsobena požadavkům optimálního zpracování konkrétního substrátu, kterým je nejčastěji čistírenský směsný kal, exkrementy hospodářských zvířat nebo odpadní vody z farmaceutického a potravinářského průmyslu.

Vnitřní prostor fermentoru je rozdělen na fermentační (dole) a plynový (nahoře). Fermentační prostor je míchán ponornými míchadly na sloupech a vytápěn vestavěným topným hadem z ocelových trubek, ve kterém proudí teplá voda z kogenerace. Plynový prostor je uzavřen membránou z poplastované textilie, která je upevněna pod plachtovou střechou fermentoru. Podle množství plynu se membrána nadouvá mezi nejnižší a nejvyšší polohou a tím je vytvořen nasedlaný plynojem o vyrovnávacím objemu příslušné velikosti na každém fermentoru. Pro případné opravy lze každé míchadlo vyjmout speciálním mechanismem přes příslušný revizní vstup bez přerušení fermentačního procesu. U každého vstupu je manipulační plošina s výstupním žebříkem. Na výstupním potrubní bioplynu z fermentoru je kapalinová pojistka. Proti přeplnění je fermentor chráněn zavzdušněným bezpečnostním přepadem, který je vyveden do homogenizační nádrže. Fermentory jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny kryté estetickým opláštěním z trapézového plechu v barevném odstínu dle výběru investora.

Dodáváme 2 typy fermentorů :
Nádrž s pevnou smaltovanou střechou
Nádrž s nasedlanou dvojmembránovou střechou s funkcí plynojemu

I fermentor, II – strojovna, III – betonový základ
1 – plášť nádrže tepelně izolovaný, 2 – samonosná izolovaná střecha 3 – plnící potrubí, 4 – potrubní rozvody, 5 – přístupová plošina k vrchlíku, 6 – přepadový žlab, 7 – přelévová komora, 8 – odvod bioplynu z nádrže, 9 – kapalinová pojistka, 10 – míchadlo

 

 

Seznam referencí fermentorů realizovaných v Polsku

Reference WKF Polska

Ukázky našich referencí