Čistírny odpadních vod

Společnost VÍTKOVICE ENVI  již 50 let vyrábí a dodávají do ČR i zahraničí velkoobjemové nádrže, šroubované ze smaltovaných plechů vlastní výroby. Tyto plechy jsou základním stavebním prvkem a význačným rysem vítkovických patenovaných ČOV HYDROVIT®.

Čistírny odpadních vod jsou technologické celky, které čistí odpadní vody z obcí, potravinářského, zemědělského i ostatního
průmyslu a vracejí tak do přírody vodu o požadovaných přísných ekologických parametrech. Čistící proces našich ČOV je založen na dokonalém mechanickém předčištění a biologickém čištění dlouhodobou aktivací a stabilizací kalu. Vysoké účinnosti odstranění organických látek za současného výrazného snížení sloučenin dusíku se dosahuje kombinací nitrifikace a denitrifikace. Na přání lze zařadit chemické odstraňování fosforu, případně jiných prvků a sloučenin. Nabízíme komplexní služby, dlouholeté zkušenosti a vlastní know-how při realizaci technologických celků nebo komponent biologických čistíren odpadních vod, které jsou výsledkem spolupráce s předními vodohospodářskými odborníky. Naše společnost má pro dodávky programu ČOV vlastní projekční, konstrukční, výrobní, dodavatelské a servisní kapacity.

 

VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD (ČOV) ZE SMALTOVANÝCH PLECHŮ

KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY
– dodávka 3 měsíce po podpisu kontraktu
– spuštění do 5 měsíců po podpisu kontraktu

NÍZKÉ NÁROKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
– malá zastavěná plocha
– minimální výkopové práce
– jednoduché základové desky biologických nádrž

VARIABILNOST USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGIE
– snadná modifikace nadzemních nádrží
– jedno nebo vícelinkové uspořádání ČOV
– možnost postupné výstavby
– snadné modulové rozšíření technologie

MINIMÁLNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA
– konstrukčně jednoduché zařízení
– automatický záskok hlavních agregátů
– kontinuální kontrola těsnosti nádrží

SNADNÁ LIKVIDACE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
– nádrže a technologické zařízení lze sešrotovat jako kovový odpad
– případně lze nádrže demontovat a smaltované plechy použít na jiné účely

PLNÁ AUTOMATIZACE S DÁLKOVÝM PŘENOSEM DAT

ČOV Pirdop

Certifikáty

Filtrovat podle jazyka
Vše
cz
en
ge
pl
r