Witkowitz Envi a.s. se účastnilo semináře „Zhodnocení odpadů“ v Tunisku

02/11/19

Zástupci naší firmy se 22.10. 2019 účastnili projektu ekonomické diplomacie – Zhodnocení odpadů. Projednávali jsme zde témata čištění vody a využití bioodpadu. Ve spolupráci se státní agenturou CITET (Centre International des Technologies de l´Environnement de Tunis).

Proběhla prezentace Witkowitz Envi a.s., která byla přednášena zástupcem v angličtině a francouzštině. Závěr vystoupení shrnul zastupující tuniský kontakt společnosti. V rámci semináře proběhl blok B2B za účasti tuniských kontaktů, kde jsme jednali s 8-12 zájemci o podrobnější informace.

Den před seminářem navštívili čistírny odpadních vod v Sousse. Poté bylo na programu jednání s generálním ředitelem národního úřadu pro kanalizace (ONAS, Office Nationale de l´Assanissement).

Na semináři zhodnocení odpadů v CITET jednání započal generální ředitel národního úřadu pro kanalizace. Hovořil o potenciálu transferu technologií s inovační přidanou hodnotou a vyjadřoval se k přínosu inovačních technologií v tuniských národních podmínkách. Slovo poté dostal velvyslanec Mgr. Jan Vyčítal. Ten poděkoval za uskutečnění semináře a ujistil přítomné o připravenosti České republiky na spolupráci s Tuniskem v oblasti zhodnocení odpadů.

Ministr pro vnitřní věci a životní prostředí Mokhtar Hammami ve svém vystoupení projevil zájem o rychlý technologický transfer inovativních řešení z netradičních zemí jako je Česká republika. Zaměřil se na dopad klimatické změny v Tunisku. Ta se projevuje rostoucím nedostatkem vodních zdrojů nezbytných pro zemědělské zavlažování půdy. Zálivková voda představuje 90% zdejší celostátní spotřeby vody. Předčišťování odpadní vody na úroveň zálivkové je pro Tunisko nevyhnutelné.

Semináře se účastnilo přes 200 účastníků. Ředitelé celostátních podniků, výzkumných center, projekční kanceláří, místních komunálních autorit a privátních podniků z celé země.  Všichni se zajímali o naše české inovativní technologie se zahraničními referencemi.

V rámci ranního i odpoledního bloku byla organizována přestávka s kávou a občerstvením. Dopolední a odpolední blok rozdělil oběd podávaný v místní jídelně.  Večer nás pozval do rezidence české firmy pan velvyslanec Mgr. Jan Vyčítal, aby nabídl další pomoc zastupitelského úřadu podnikatelskému sektoru.

Shodli jsme se na jednoznačném přínosu akce a jako další krok jsme navrhli realizaci incomingové mise do environmentálních provozů v České republice určenou pro klíčové zástupce tuniské státní správy.