Mezinárodní veletrh GREEN POWER 2017

26/05/17

Veletrh se konal 23. – 25. 5. 2017 v Poznani, Polsko.

 

GreenPOWER byl součástí týdne ENERGY FUTURE

Energy Future Week je cyklus eventů věnovaných energetickému průmyslu, který se konal v Poznani 22. – 26. května 2017. Cílem týdne Energy Future Week je otevření problematiky moderního odvětví energetiky, plynu, tepla, kapalných paliv a obnovitelných zdrojů energie.  Seznámit s určujícími trendy pro energetiku ve střední a východní Evropě, výměnu zkušeností z mezinárodního prostředí a inspiraci rozvoj
Týden ENERGY FUTURE  byl složen z :

Mezinárodního energetického veletrhu EXPOPOWER
Mezinárodního veletrhu obnovitelných energií GREENPOWER
Výstava INNOPOWER

Téma veletrhu : Zelená energie je pro naši firmu velmi aktuální.  Jsme výrobci čistíren odpadních vod a také bioplynových stanic. Naše reference se pojí se stavbami a technologickým vývojem v oblasti jímání a energetického zužitkování bioplynu.  Veletrh byl proto pro nás příležitostí pochlubit se značnými úspěchy staveb BPS na polském trhu. Setkat se s potenciálními investory a klienty v této oblasti.