Náš úspěch v rámci B2B programu ČRA

25/08/19

9. července 2019

Uspěli jsme u výjimečného výběrového řízení v rámci podpory de minimis pro Program rozvoje udržitelného hospodářství v Tunisu. Díky tomu se nám podařilo získat dotace na podporu projektů v oblasti čistíren odpadních vod a bioplynových stanic.

Naším cílem je v rámci projektu rozvoj technologií pro čistění odpadních vod a energetického využití biomasy. Tyto důležité aspekty jsou z dlouhodobého hlediska velkým přínosem pro zajištění udržitelného rozvoje hospodářství v Tunisu.

Hlavním záměrem je tedy za pomocí výstavby čistíren odpadních vod zabezpečit ochranu životního prostředí s důrazem na stávající vodní zdroje. Rovněž připravujeme postupy k využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Spojení technologií jako čistírny odpadních vod a bioplynové stanice současně vytváří náležité podmínky pro řešení problémů spojených s degradací orné půdy v důsledku větné eroze a sucha v tamních oblastech.

Hlavním výsledkem projektu je zaručení účinné a udržitelné obnovy vodohospodářství a zemědělství v Tunisu..