IV. Меzinárodní ekologické fórum “VODA a ENERGIE” Lvov, Ukrajina

10/10/18

VÍTKOVICE ENVI se za přispění a podpory Moravskoslezského kraje zúčastnili Меzinárodního ekologického fóra " VODA a ENERGIE" , Lvov na Ukrajině.

13-14 září 2018 se uskutečnilo ve Lvově (Ukrajina) Меzinárodní ekologické fórum ” VODA a ENERGIE”. Naše účast byla za podpory Moravskoslezského kraje.

Tímto Moravskoslezskému kraji děkujeme za poskytnutou podporu.

Hlavním tématem fóra: čistá voda, modernizace čistíren odpadních vod, snížení spotřeby vody, recyklace domácího odpadu, nový koncept “zeleného města”  na Ukrajině.

Ukrajinští a zahraniční experti hovořili o reformách právních předpisů v oblasti životního prostředí, evropských zkušenostech s reorganizací trhu veřejných služeb a investicích do modernizace infrastruktury.  Jednalo se také o využití odpadu jako druhotné suroviny a o energeticky úsporných a ekologických projektech na Ukrajině.

Během programu EcoForum se uskutečnila výstava inovačních technologií, do které se zapojily firmy a firmy, výrobci a dodavatelé evropského vybavení a technologií pro zpracování přírodních a odpadních vod, zpracování a třídění odpadu.

Firma VITKOVICE ENVI a.s. zde prezentovala své dlouhodobé mezinárodní zkušenosti v oblasti projektování, výroby a realizací čistíren odpadních vod, bioplynových stanic a velkoobjemových nádrží pro skladování zemědělských komodit a vody.